O kompaniji

O kompaniji

 

Ime naše kompanije sinonim je za kvalitet. Stečeno višegodišnje iskustvo naših zaposlenih omogućilo nam je da predvidimo i rešimo sve izazove koji se mogu naći na putu od rađanja ideje do realizacije projekta.

Bez obzira da li se radi o nekoj od naših oblasti rada pojedinačno ili je u pitanju saradnja na svim nivoima, uz Duo Bacco uspeh je ostvariv i realan, jer je u naš rad utkano znanje, poštovanje rokova i pronalaženje rešenja bez obzira na obim izazova.

Od svog osnivanja, specijalnost kompanije su projekti vezani za energetiku i infrastrukturu. Ipak, naš tim stručnjaka spreman je da se uhvati u koštac sa svim izazovima i u stanju je da sa uspehom vodi i druge vreste projekata, vezane za velike objekte, vodosnabdevanje i slične probleme.

 

Izgradnja poverenja kod investitora

Poverenje se ne stiče preko noći i vrednost je koja se ne gubi olako. Najveći broj naših investitora su strane inženjering kompanije, koje traže pouzdanog partnera za realizaciju ugovora. Vremenom, kako poverenje u nas i naše mogućnosti raste, investitori nam prepuštaju velike oblasti njihovog ugovora, za koje preuzimamo potpunu odgovornost. Kao sposobnoj kompaniji, spremnoj na sve izazove, klijenti vrlo brzo uočavaju da u nama imaju pouzdanog partnera, koji na profesionalan i kvalitetan način može izvršiti mnogo više nego što je u početnoj saradnji bio cilj. Zahvaljujući takvom poverenju, postajemo trajan partner i saradnik za sva vremena.

Spremnost na pomoć u svakoj situaciji

Pružanje pomoći u svim mogućim situacijama odlika je sposobnih. Bez obzira na vrstu i obim posla, investitori i partneri mogu da se oslone na nas uvek kada im je potreba pomoć, čak i u segmentima posla za koje mi nismo zaduženi. Dobra komunikacija sa svima koji su uključeni u projekat jedan je od najvećih prioriteta našeg tima stručnjaka. Iako su mašinstvo i građevina polja u kojima probleme rešavamo promptno, prepoznatljivi smo i po sposobnosti da na brz i efektan način povežemo firme ili partnere, sve u cilju da se dođe do prave informacije i rešenja problema.

Rešavanje problema – izazov koji je uvek aktuelan

Dobar glas daleko se čuje. Kako su višegodišnji pozitivni rezultati rada naših stručnjaka, kao i respektabilan broj uspešno završenih projekata, postali najbolja preporuka zainteresovanim klijentima, broj ponuda za saradnju konstantno raste. Rešavanje problema jedan je od najvažnijih kriterijuma za prihvatanje odgovarajućeg posla. Što je problem komplikovaniji, veći je izazov, a samim tim i jači motiv našim stručnjacima da određeni posao prihvate i završe na najbolji mogući način. Iz tog razloga prioritet naše kompanije je realno sagledavanje poslova koji su bitni za obe strane, kako bi se ostvario kvalitetan rad i uzajaman napredak.

Poznavanje granica mogućnosti uz stalnu tendenciju napretka

Pametnim, kvalitetnim vođenjem i asistencijom prilikom vođenja projekata, u koje je uloženo mnogo znanja iskustva i truda, postižemo rezultate zbog kojih nam se investitori uvek rado vraćaju.

Kako sa jedne strane veoma dobro poznajemo trenutne granice naših mogućnosti, takođe, isto tako smo svesni i oblasti u kojima nemamo dovoljno iskustva, ali smo uvek voljni i spremni da naučimo i napredujemo. Upravo u ovome se ogleda naša prednost, jer, kako smo trenutno fokusirani na poslove u kojima godinama imamo prisustvo, odlično poznajemo mogućnosti svih prisutnih na našem tržištu, što nam daje brzinu reagovanja i sposobnost da posao završimo u najbržem mogućem roku.

Ugovor vredi zbog poverenja

mayor-917149_1280Filozofija naše firme je postizanje rezultata kojima su sve strane zadovoljne. U moru raznih ponuda, klijenti se opredeljuju za nas prevashodno zbog činjenice da ćemo, bez obzira na situaciju, kompletno ugraditi sebe u cilju rešavanja svih problema i realizacije ugovora na jedini pravi – najbolji način. Poverenje je vrlina koja ističe Duo Bacco i ključni je razlog dobijanja novih poslova.

Kompanije sa kojima sarađujemo