Nove licence za DUO BACCO

Nove licence za DUO BACCO

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je 15. avgusta 2019. godine donelo Rešenje kojim se utvrđuje da firma DUO BACCO, pored već postojećih, ispunjava uslove za dobijanje sledećih licenci:

P031M1 – projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija objekata za preradu nafte i gasa

P032M1 – projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija naftovoda i produktovoda, gasovoda, skladišta nafte, tečnog naftnog gasa i naftnih derivata kapaciteta preko 500 tona

P033M1 – projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija magistralnih toplovoda

I203G1 – izvođenje građevinskih konstrukcija za objekte preko 50m visine

Sledeći članak