Glavni projekat pojačanog održavanja državnog puta IB 25

Kao firmi čiji stručnjaci imaju zavidno iskustvo u projektovanju i rešavanju svih problema vezanih za mostovske konstrukcije i puteve, italijanska kompanija NET Engineering S.p.A, lider u konzorcijumu sa preduzećem Hidroprojekat Saobraćaj d.o.o., obratila nam se sa ciljem asistencije na glavnom projektu pojačanog održavanja državnog puta IB 25 (stara oznaka M-23), na deonici Topola 2 – Kragujevac 5, dužine 31.714 km.

Zadatak kompanije Duo Bacco je projektovanje mostovske konstrukcije, kao i projektovanje potpornih zidova.

Tagovi :

Klijent : JP Putevi Srbije

Sledeći projekat Prethodni projekat