Glavni projekat pojačanog održavanja državnog puta na deonici Zaječar-Knjaževac

Za potrebe Projekta sanacije puteva i unapređenja sigurnosti – Izrada Glavnog projekta pojačanog održavanja (rehabilitacije) na državnom putu IB 35, kompanija Duo Bacco uradila je projekat mostovskih konstrukcija za ukupno 11 mostova na deonici Zaječar 5 – Knjaževac 1 (Trgovište) u dužini od 24.2 km.

Projekat rehabilitacije puta finansiran je kreditom Evropske investicione banke, dok je investitor JP Putevi Srbije.

Sledeći projekat Prethodni projekat