Izrada Tehničke dokumentacije projekta mosta preko Resave u Strmostenu

U okviru izgradnje novog drumskog puta na teritoriji opštine Despotovac, kompanija Duo Bacco angažovana je na izradi Tehničke dokumentacije projekta mosta preko Resave u Strmostenu na kp. br. 1206 KO Strmosten.

Naručilac projekta je opština Despotovac.

Klijent : Opština Despotovac

Sledeći projekat Prethodni projekat