Odsumporavanje dimnih gasova u TE Kostolac B

U konzorcijumu sa firmom CE group, kompanija Duo Bacco angažovana je od strane kineskog preduzeća CMEC za odgovornog izvođača građevinskih radova na projektu odsumporavanja dimmnih gasova na TE Kostolac A

Klijent : Elektroprivreda Srbije

Sledeći projekat Prethodni projekat