LICENCE

 

Spisak licenci za izradu tehničke dokumentacije:

 • P031M1 – projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija objekata za preradu nafte i gasa
 • P032M1 – projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija naftovoda i produktovoda
 • P033M1 – projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija magistralnih toplovoda
 • P052G1 – projekti građevinskih konstrukcija za termoelektrane snage 10 i više i više MW
 • P052M1 – projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za termoelektrane snage 10 i više MW
 • P053G1 – projekti građevinskih konstrukcija za termoelektrane-toplane električne snage 10 i više MW
 • P053M1 – projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za termoelektrane-toplane električne snage 10 i više MW
 • P132G1 – projekti građevinskih konstrukcija za putne objekte (mostove) za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze
 • P190G1 – projekti građevinskih konstrukcija za objekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10 i više MW
 • P190M1 – projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za objekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10 i više MW
 • P191G1 – projekti građevinskih konstrukcija za elektrane sa kombinovanom proizvodnjom
 • P191M1 – projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za elektrane sa kombinovanom proizvodnjom

 

Spisak licenci za građenje objekata:

 • I051G1 – građevinske konstrukcije za hidroelektrane snage 10 i više MW
 • I052G1 – građevinske konstrukcije za termoelektrane snage 10 i više MW
 • I052M1 – termotehničke, termoenergetske, procesne i gasne instalacije za termoelektrane snage 10 i više MW
 • I053G1 – građevinske konstrukcije za termoelektrane-toplane električne snage 10 i više MW
 • I053M1 – termotehničke, termoenergetske, procesne i gasne instalacije za termoelektrane-toplane električne snage 10 i više MW
 • I190G1 – građevinske konstrukcije za objekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10 i više MW
 • I190M1 – termotehničke, termoenergetske, procesne i gasne instalacije za objekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10 i više MW
 • I191G1 – građevinske konstrukcije za elektrane sa kombinovanom proizvodnjom
 • I191M1 – termotehničke, termoenergetske, procesne i gasne instalacije za elektrane sa kombinovanom proizvodnjom
 • I203G1 – građevinske konstrukcije za objekte preko 50m visine