TE-TO Pančevo na lokaciji Rafinerije nafte Pančevo

Posle odluke preduzeća ENPI iz Slovačke i Naftne industrije Srbije da mesto izgradnje TE-TO Pančevo bude ispred Rafinerije nafte Pančevo, predstavnici slovačke kompanije obratili su se našoj firmi, nakon čega je formiran konzorcijum, u kome smo lider. Pored vođenja projekta, obaveza kompanije Duo Bacco su i arhitektonsko-građevinski poslovi, mašinski poslovi, kao i protivpožarstvo, za koje smo angažovali podizvođača – firmu Pro-energo iz Novog Sada.

Naši konzorcioni partneri su Elnos BL (projekat elektrike) i kompanija IMG (projekat merenja i regulacije upravljanja).

Generalni projekat i prethodna studija opravdanosti odobreni su od strane revizione komisije Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

U skladu sa novim Zakonom o planiranju i izgradnji, naš konzorcijum je izradio tehničku dokumentaciju Idejnog rešenja nakon čega su izdati lokacijski uslovi za predmetnu lokaciju. Pararelno sa tim izrađen je idejni projekat, koji se trenutno nalazi na internoj reviziji kod investitora.

Planirani završetak projekta je kraj februara, posle čega bi poslednji stepenik celokupnog projekta bilo ishodovanje potrebnih dozvola.

Tagovi :

Klijent : NIS ad

Sledeći projekat Prethodni projekat