Isporuka vozila za potrebe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

U saradnji sa ovlašćenim distributerom Renoovih vozila za Hrvatsku – preduzećem ZAK iz Karlovca, naša kompanija je, preko IPA Fondova i donacija Evropske unije, ugovorila isporuku dva Renoova vozila tipa senic, za potrebe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Preduzeće ZAK se odlučilo za saradnju sa nama prevashodno iz razloga što smo firma koja ima iskustva u radu sa Pretpristupnim fondovima i ostalim donacijama Evropske unije.

Klijent : Zavod za zapošljavanje Republike Hrvatske

Prethodni projekat