Glavni projekat pojačanog održavanja državnog puta Štavalj-Sušica-Dojeviće

U okviru angažmana kompanije Duo Bacco na projektima rekonstrukcije državnih puteva, naši inženjeri učestvuju i na izradi Glavnog projekta pojačanog održavanja (rehabilitacije) na državnom putu IB 29. Na deonici Štavalj – Sušica, dužine 9.01 km i Sušica – Dojeviće dužine 26.70 km, naša kompanija radi projekat za jedan most, kao i inženjerske konstrukcije.

Projekat rehabilitacije puta finansiran je od strane Evropske investicione banke, dok je investitor JP Putevi Srbije.

Sledeći projekat Prethodni projekat