Projekat rekonstrukcije elektrofiltera TE Morava

Kao član konzorcijuma sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, preduzećem Ludan Engineering i firmom NDC, kompanija Duo Bacco učestvovala je u tehničkoj kontroli građevinskog dela projekta elektrofiltera Termoelektrane Morava.

Izvođač radova bio je konzorcijum Rafako – Decotra, a projekat je finansiran od strane Delegacije evropske komisije u Republici Srbiji. Proces odpepeljivanja ispod elektrofiltera izvršila je  Irma projekt sistem.

Pored tehničke kontrole, zadatak kompanije Duo Bacco bio je i kompletan projekat za izvođenje elektrofiltera, urađen za potrebe firme Rafako. Na osnovu ovog projekta dobijena je dozvola za prijavu radova, da bi nakon toga naša firma bila angažovana i kao izvođač radova. Rezultat ovog rada je dobijena upotrebna dozvola za elektrofilter.

Sledeći projekat Prethodni projekat