Duo Bacco angažovan za tehničku kontrolu stambenog objekta u Obrenovcu